Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Dodatek ke všeobecným pravidlům pohybu

v NPR Adršpašské skály. (fotografování,

filmování, používání modelů s dálkovým

ovládáním, dronů apod.

 

Regulamin dla odwiedzających Narodowe

go rezerwatu przyrody Adršpašské skały

(robienia zdjęć, filmowanie, używanie dronów itp. )

 

1. Zákaz vstupu mimo značené trasy.

Turystyka piesza może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych

 

2. Zákaz koupání, vstupu do vody, ( jezero Pískovna, 

potoky, jezírka )

Zakaz kąpieli i wchodzenia do wody. ( jezioro

Piaskownia, potoki, jeziorka ).

 

3.Zákaz používání motorových člunů a jiného

motorového zařízení a pohybu ve vodě. S vyjimkou

organizací, které mají uděleno povolení z Ministerstva

životního prostředí, CHKO Broumovsko, Lesů ČR

a provozovatele okruhu.

Zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu

motorowego i uprawiania sportów wodnych, pływania

itd. z wyjątkiem zezwoleń wyznaczonych przez

właściciela parku narodowego i przez organ uznający

obszar za rezerwat przyrody.

 

4. Zákaz používání dálkově řízených modelů určených

k fotografování, nebo natáčení ( drony apod. )

Zakaz używania modeli zdalnie sterowanych

przeznaczonych do robienia zdjęć oraz filmowania

( drony itp. )

 

5. Zákaz kouření, rozdělávání ohňů a pohybu

s otevřeným ohněm.

Zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz

używania źródeł światła o otwartym płomieniu.

 

6. Zákaz trhání a poškozování rostlin, stromů

a vegetace. Zakaz pozyskiwania, niszczenia lub

umyślnego uszkadzania roślin, drzew itd.

 

7. Zákaz bivakování.

Zakaz biwakowania.

 

8. Zákaz ničení a jiného poškozování skal.

Zakaz niszczenia i uszkadzania skał.

 

9. Zákaz ničení a poškozování ukazatelů, tabulí

a dalšího majetku sloužícího potřebám turistického

ruchu.

Zakaz niszczenia i uszkadzania oznakowań, tablic, oraz

innych urządzeń zagospodarowania turystycznego.

 

 

Při nedodržení těchto pravidel hrozí pokuta 2000,- Kč

 

Vedoucí TS Adršpach Zdeněk Zatloukal

13.8.2015

 

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara 2000,- Kč

 

Kierownik ST Adršpach Zdeněk Zatloukal

13.8.2015

 

Více info na: http://www.policko.cz/cs/chko-broumovsko.php